Najbliższe szkolenia otwarte


Temat szkolenia: Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu z środków UE

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do napisania skutecznego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafił zdefiniować, jakie działanie (ew. poddziałanie) jest odpowiednie dla danego projektu
 • będzie potrafił zinterpretować, które zapisy Regulaminu i załączników są kluczowe dla złożenia skutecznego projektu
 • będzie wiedział, jak opracować i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE

Temat szkolenia: Zarządzanie strategiczne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i narzędzi do efektywnego zarządzania strategicznego.

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie wiedział jaka jest istota, etapy i narzędzia zarządzania strategicznego
 • będzie wiedział jakie są uwarunkowania oraz bariery skutecznego wdrażania strategii
 • będzie potrafił skonstruować misję i wizję przedsiębiorstwa
 • będzie potrafił przeprowadzić analizę SWOT swojej firmy i określić modelową sytuację strategiczną firmy
 • będzie potrafił określić cele strategiczne firmy
 • będzie wiedział jakie są metody monitoringu realizacji celów strategicznych

Temat szkolenia: Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy

Korzyści dla uczestnika
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie potrafił zdiagnozować indywidualne przeszkody w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu
 • będzie potrafił posługiwać się odpowiednimi dla siebie metodami i narzędziami zarządzania czasem
 • będzie potrafił określić swoje życiowe priorytety i odpowiednie do nich cele krótko- i długoterminowe
 • będzie potrafił monitorować poziom realizacji celów
 • będzie znał zasady asertywnych zachowań w sytuacjach trudnych