Dzień dobry,

nazywam się Marek Łukaszewski, jestem trenerem, konsultantem i coachem. Jestem też (a może przede wszystkim) szefem firmy szkoleniowo-doradczej Instytut Zarządzania i Rozwoju Kadr.

Jako menedżer zastanawiam się często:

 • jak zwiększyć efektywność sprzedaży?
 • jak zwiększyć zyski?
 • jak zwiększyć poziom satysfakcji klientów?
 • jakich pracowników/współpracowników to tego potrzebuję?

Jeśli jesteś menedżerem firmy to zapewne również się nad tym zastanawiasz 🙂

Proponujemy wsparcie naszych Klientów w realizacji celów biznesowych  poprzez podniesienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji pracowników firmy.  Robimy to już od ponad 20 lat!

Zasadnicze korzyści, jakie dostarczamy naszym Klientom to:

 • zwiększenie efektywności sprzedaży – efekcie kilkudniowego szkolenia całego zespołu sprzedaż kwartalna potrafi wzrosnąć nawet o 11%
 • zwiększenie zysków – dzięki zwiększeniu efektywności działania zespołów i optymalizacji procesów w firmie menedżerowie zwiększają zyski spółek nawet w 60 dni od odbytego szkolenia; nowa wiedza i praktyczne wykorzystanie umiejętności to gwarancja sukcesu
 • zwiększenie poziomu satysfakcji klientów – obsługa klienta to element sprzedaży, który może odróżnić nas od większości klientów; warsztaty w formie treningowej gwarantują szybką naukę i wdrożenie nowych umiejętności
 • zmniejszenie rotacji pracowników – dzięki efektywnym szkoleniom i odpowiedniemu wdrożeniu zwiększamy kwalifikacje kadry w firmach naszych klientów i wspieramy w budowaniu wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, to powoduje, że rotacja pracowników zmniejsza się nawet o 30%

Podnoszenie kompetencji kadry w kluczowych obszarach, dających największe przełożenie na skuteczność działania firmy

W celu określenia kluczowych obszarów, które dają największe przełożenie na skuteczność działania firmy wykorzystujemy sprawdzony i efektywny model Human Performance Improvement.

Dzięki zastosowaniu tego modelu:

 • diagnozujemy obszary do rozwoju, w których wzrost kompetencji pracowników ma największy wpływ na realizację celów biznesowych firmy
 • tworzymy skuteczne programy rozwojowe umożliwiające podniesienie kompetencji pracowników w zdiagnozowanych obszarach
 • wspieramy firmę i jej pracowników w zwiększaniu efektywności działania i osiąganiu celów biznesowych poprzez realizację precyzyjnie dobranych programów rozwojowych

Przed rozpoczęciem szkoleń przeprowadzamy wspólnie z menedżerami analizę, a wyniki analizy są podstawą do określenia efektywnych działań rozwojowych.

Jak zweryfikować efektywność szkolenia?
Czy na pewno będziemy zadowoleni?

Tzw. „fajne szkolenie”, jeżeli nie jest efektywne i nie przekłada się na zwiększenie skuteczności działania, jest przez większość menedżerów odbierane jako strata czasu.

W celu realizacji szkoleń o możliwie największej efektywności wykorzystujemy sprawdzony i efektywny model Kolba.

 

W modelu Kolba najważniejsze jest odnoszenie się do doświadczeń uczestników – realnych sytuacji i problemów  na jakie napotykają uczestnicy szkoleń oraz położenie nacisku na wykorzystanie nowej (lub odświeżonej, utrwalonej) wiedzy w praktyce. Kluczowe jest przełożenie tego co dzieje się na sali szkoleniowej na konkretne, realne, praktyczne działania.

Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy

W czasach, kiedy trudno o pracowników trudno przecenić ten aspekt motywowania pozafinansowego.

Jest powiedzenie, że pracownicy nie odchodzą z pracy tylko odchodzą od szefa.

Działania rozwojowe realizowane z nami to wsparcie w budowaniu wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Efekty, które trudno przecenić  to między innymi:

 • Zbudowanie stabilnego i zaangażowanego zespołu o wysokich kompetencjach
 • Mniejsza rotacja pracowników
 • Skuteczniejsze, efektywniejsze działanie pracowników
 • Niższe koszty pozyskiwania pracowników
 • Dobra atmosfera w zespole
 • Wysokie kompetencje pracowników

Główne obszary tematyczne Instytutu Zarządzania i Rozwoju Kadr

Sprzedaż i obsługa klienta
 • obsługa Klienta
 • negocjacje i techniki sprzedaży
 • marketing
 • telemarketing
 • szkolenia handlowców
 • obsługa reklamacji
Zarządzanie firmą
 • opracowanie strategii firmy, zarządzanie strategiczne,
 • pozyskiwanie środków UE
 • tworzenie biznesplanu
 • tworzenie modelu biznesowego firmy
Przywództwo, zarządzanie zespołem
 • doskonalenie kompetencji i zwiększanie efektywności pracy menedżera
 • przywództwo, kierowanie zespołem pracowników
 • efektywna praca w zespole
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie projektem
 • coaching pracowników
 • szkolenie dla trenerów wewnętrznych
Kompetencje społeczne i rozwój osobisty
 • zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej
 • asertywność i komunikacja interpersonalna
 • prowadzenie prezentacji i spotkań zawodowych
 • zarządzanie emocjami i stresem

Pozostałe szkolenia nie wymienione powyżej (np. finansowo-księgowe, komputerowe, zamówienia publiczne, itd.) organizujemy na podstawie uzgodnień z Klientem.

Dlaczego warto skorzystać z naszych warsztatów szkoleniowych?

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowo – treningowej. Podstawowe treści przekazywane są przez w formie mini-wykładu lub prezentacji. Zasadniczą część szkolenia stanowią zadania i ćwiczenia praktyczne realizowane grupowo lub indywidualnie, testy umożliwiające diagnozę kompetencji, symulacje, gry, dyskusje oraz analizy przypadków dostosowane do tematyki szkolenia.

Kompetencje i doświadczenie trenerów i konsultantów pozwalają na elastyczne dostosowywanie przebiegu szkolenia do potrzeb, zainteresowania oraz doświadczenia uczestników szkoleń

Posiadamy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w związku  z tym nasi Klienci mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 80% na usługi szkoleniowo-doradcze.

 

Umów Się Na Diagnozę Szkoleniową z Konsultantem

tel. +48 601 678 007, e-mail: szkolenia@izirk.pl

Zapraszamy😊