KOMPETENCJE LIDERÓW PRZYSZŁOŚCI

 

Świat jest w permanentnej zmianie. Staje się bardziej przejrzysty, połączony i zróżnicowany. W niedalekiej przeszłości przedstawiliśmy Wam kompetencje przyszłości, które według ekspertów będą niezbędne, aby móc w dobry sposób zaadaptować się do nowych zasad. KOMPETENCJE ZAWODOWE PRZYSZŁOŚCI 2020 (RAPORT INSTITUTE FOR THE FUTURE) 

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej kompetencjom, wymienianym jako obligatoryjne dla Liderów XXIw.. Przywództwo przede wszystkim musi odzwierciedlać wartości różnorodności, przejrzystości oraz dostosować się do dynamizmu świata. 

 

 

W skali światowej, pracodawcy zauważają rosnącą potrzebę rozwoju poszczególnych, globalnych zdolności u liderów. Według badania rozwoju przywództwa prowadzonego przez Training, AMA i i4cp, sukces zależy m.in od trafnego podejmowania decyzji w niejednoznaczynym środowisku. Podkreśla się dużą rolę odmienności kulturowych, których znajomość może okazać się niezbędna do odniesienie sukcesu na arenie globalnej. 

Raport ,,Developing Global-Mindded” wskazuje, że 47,7% spośród prawie 1400 przebadanych organizacji, wysoko ceni sobie rozwój globalnych zdolności u swoich liderów. Jednak tylko w rzeczywistości 23,7% zawiera takowe zdolności w programach rozwojowych.

Co więcej 41% respondentów twierdzi, że osoby zajmujące kierownicze stanowiska nie są w stanie sprostać wymaganiom zmieniającego się przywództwa. 

 

 

Najnowszy raport firmy Deloitte ,,Przywódcy XXI wieku: na styku tradycji z innowacją- Human Capital Trends 2019 , Deloitte Insights’’przedstawia nowe potrzeby miejsc pracy, uwzględniając zmieniającą się dynamikę i co za tym idzie zupełnie nowy kontekst wykorzystywania tych samych umiejętności. Blisko 80 % osób biorących udział w badaniu twierdzi że przywództwo jest istotną lub bardzo istotną kwestią. Podobnie jest z przekonaniem, że liderzy XXI muszą stawić czoła zupełnie nowym wyzwaniom.

Wiąże się to m.in ze zmiennością i wieloznacznością świata. Dodatkowo rozwój technologii cyfrowych, kognitywnych i sztuczna inteligencja mają swój duży wpływ na konieczność dostosowania dotychczasowych metod przywództwa z zupełnie nowymi umiejętnościami. 

 

Liderzy muszą stawiać na rozwój i naukę. Powinni wyposażyć się w zestaw umiejętności, które dostosowane będą do zarządzania firmą w nowych okolicznościach. Co powinno obejmować m.in posiadanie kometencji ,,standardowych’’ jak umiejętność ustalania właściwych priorytetów i osiągania wyznaczonych celów jak i swobodę poruszania się w dynamicznym świecie, co przełożyć powinno się na dostosowanie przedsiębiorstwa do zmieniających się potrzeb. Niezbędna okazuje się umiejętność podejmowania ryzyka, ale również odpowiedzi na kryzys. W obecnym czasie jest niezwykle istotną kwestią. Dodatkowo liderzy muszą być wrażliwi na kwestie społeczne, ale również na kwestię związane np. ze zdrowiem psychicznym swoich pracowników. Nie może im też umknąć  zarządzanie talentami, uwzględniające wieloznaczność oraz różnice kulturowe i narodowościowe. 

 

W raporcie badania Deloitte znajdziemy informację, że aż 80% respondentów, uważa że liderzy muszą sprostać nowym wymaganiom, aby firmy osiągnęły sukces. Jako nowe wyzwania zostały wymienione: 

 

  • zarządzanie złożonymi i skomplikowanymi projektami (81%),
  • przywództwo poprzez wpływ (65%),
  • przywództwo zdalne (50%), tutaj w obecnej sytuacji procent mógł wzrosnąć,
  • umiejętności zarządzania pracownikami wspieranymi przez maszyny(47%),
  • umiejętność szybszego zarządzania (44%).

 

Co więcej uwzględniono również potencjalne przyczyny owych zmian i zmieniającego się kontekstu. Według respondentów przyczynami zmieniających się wymagań wobec liderów w XXI są: 
  • nowe technologie (75%),
  • tempo zmian (66%),
  • zmiany demograficzne i nowe oczekiwania pracowników (57%),
  • zmieniające się oczekiwania klientów (53%).

 

Liderzy XXI muszą wziąć pod uwagę wiele kwestii.  Ich model przywództwa powinien być przeznaczony dla wszystkich, być płynne i ewoluować wraz ze zmieniającym się rynkiem. Globalizacja, postęp technologiczny, nowe pokolenie ludzi zatrudnianych, skutkuje  zróżnicowaniem wśród pracowników. Obejmuje to różnice kulturowe ale również inny sposób postrzegania pracy i większą autonomię. Dlatego działania muszą być dostosowane do wielu potrzeb, uwzględniając różne style pracy. Dodatkowo przywódcy muszą uwzględniać ,,cały ekosystem’’, być na bieżąco z zarządzaniem organizacją wewnętrznie, ale słuchać uważnie co dzieje się również w środowisku zewnętrznym. Napływ technologii, ekspansja geograficzna, globalność świata ma swoje odbicie w bardziej złożonych problemach, które mogą dotknąć organizację i na które muszą przygotować się Liderzy XXIw..

 

 

Raport Deloitte przedstawia zestawienie tradycyjnych kompetencji wraz z tymi nowymi, uwzględniając nowy kontekst. Dla przykładu kwestia wymogów ścisłej współpracy między liderami, tak aby osiągnąć maksymalne wyniki. Nowym kontekstem jest tutaj ogromne tempo zmian, które wymaga od przywódców ścisłej współpracy, aby wspólnie opracować jak najlepsze rozwiązania.
Jesli chodzi o znajomość nowych technologii, liderzy muszą mieć coraz lepsze rozeznanie w tym obszarze, aby wiedzieć jak wykorzystać możliwości związane z danymi, rozwiązaniami cyfrowymi i sztuczną inteligencją. Rosnąca popularność nowych rozwiązań oznacza, że wszyscy liderzy, niezależnie od stanowiska, muszą być na bieżąco z technologicznymi nowinkami. Co wiąże się również z ich ścisłą współpracą. 

Cały raport można znaleźć pod adresem:

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/employee-experience/przywodztwo-XXI-wieku/przywodcy-XXI-wieku-na-styku-tradycji-z-innowacja.html

 

Jakie są największe braki w przywództwie? 

 

PRZEJRZYSTOŚĆ: Tylko 18 % respondentów uważa, że w ich firmie obowiązują otwarte i przejrzyste modele działania oraz 37% obawia się, o zdolności budowania zaufania w organizacji. Jest to niepokojące, gdyż transparentność uważana jest za źródło zaufania i szacunku. 

 

WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA: Im jest ściślejsza, tym większa możliwość znalezienia odpowiedzi na spotęgowane problemy biznesu. Może okazać się to niezywkle ważne, w obecnej sytuacji kryzysu. A jednak z badania wynika, że, aż 83 procent respondentów twierdzi, że członkowie kadry kierowniczej bardzo rzadko współpracują z innymi zespołami lub robią to jedynie doraźnie.

 

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI: Wśród trzech najistotniejszych kryteriów, według których ocenia się liderów, znalazła się realizacja strategii (63 procent wskazań), osiągnięcie dobrych wyników finansowych (58 procent) oraz sprawne zarządzanie działalnością firmy (44 procent), co pomimo zmieniającego się podejścia do przywództwa, w kwestii ewaluacji wyników pozostaje niezmienne. Zmiana kryteriów znacząco przyczyniłaby się do tworzenia kultury, sprzyjającej rozwojowi takich kompetencji, jak zarządzanie niepewnością i przywództwo poprzez zmianę.

 

Skuteczność działania w XXIw. oznacza dostosowanie do ogromnych zmian i działanie w nowym kontekście. Wymaga się od przywódców odświeżenia swoich modeli zarządzania, aby zapewnić efektywność i sukces w firmie.

 

Źródła:

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/employee-experience/przywodztwo-XXI-wieku/przywodcy-XXI-wieku-na-styku-tradycji-z-innowacja.html

https://trainingmag.com/sites/default/files/030_trg0715AMA3.pdf?utm_source=link_wwwv9&utm_campaign=item_246551&utm_medium=copy