Województwo dolnośląskie

Alokacja: 36 996 022,79 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł 

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70% 
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020,: Sa to:
 1. Branża chemiczna i farmaceutyczna
  2. Mobilność przestrzenna
  3. Żywność wysokiej jakości
  4. Surowce naturalne i wtórne
  5. Produkcja maszyn urządzeń, obróbka materiałów
  6. Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)