Województwo kujawsko-pomorskie

Alokacja na konkurs: 20 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:     

  • mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł    
  • małe przedsiębiorstwa – 20 000, 00 zł    
  • średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł 

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł 

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 

  • mikroprzedsiębiorstwa – 70% 
  • małe przedsiębiorstwa – 60% 
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

  1. pracownicy powyżej 50 roku życia;
  2. pracownicy o niskich kwalifikacjach (nie wyższe niż ISCED3 – ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane)
  3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu; Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania  nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności  wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.