Województwo łódzkie

Alokacja: 49 168 685 EUR

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa) 

 • 1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł 
 • 1 godzina usługi doradczej – 120 zł 
 • 1 godzina studiów podyplomowych – 20 zł 

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy. Wartość 1 bonu – 60 zł 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 80%
 • średnie przedsiębiorstwa 70%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%     

 • Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 • Pracownicy o niskich kwalifikacjach (nie wyższe niż ISCED3 – ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane)
 • Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu, – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)
 • Przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych, link: https://rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf
 • Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy;