Województwo lubelskie

Alokacja: 42 000 000,00zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł 

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł 

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł 

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:     

  • w przypadku pomocy de minimis: 
    • mikroprzedsiębiorstwa – 75% 
    • małe przedsiębiorstwa – 70 % 
    • średnie przedsiębiorstwa – 60 %     

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:   

  • dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej; link http://europg.pl/assets/files/aktualnosci/IS-lubelskie.pdf
  • dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej; przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.
  • dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację – do poziomu 80% kosztów usług rozwojowych.