Województwo lubuskie

Alokacja: 15 000 000,00zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 35 000,00 zł 

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 8 500,00 zł 

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 

  • mikroprzedsiębiorstwa – 75% 
  • małe przedsiębiorstwa – 70 % 
  • średnie przedsiębiorstwa – 60 % 

Preferencyjny poziom dofinansowania: 

  • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje; link http://bony.ziph.pl/cms/attachments/7f5f592095218b3c5f40551af5c19364.pdf (nAa stronie 7)
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

mikroprzedsiębiorstwa + 5%; małe i średnie przedsiębiorstwa + 10 %