Województwo małopolskie

Alokacja: 20 000 000,00zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:     

  • samozatrudniony: 5 760, 00 zł    
  • 1 – 3 pracowników: 8 640, 00 zł    
  • 4 – 9 pracowników: 11 520, 00 zł    
  • 10 – 19 pracowników: 17 280, 00 zł    
  • 20 – 49 pracowników: 28 800, 00 zł    
  • 50 – 99 pracowników: 51 840, 00 zł    
  • 100 – 249 pracowników: 97 920, 00 zł 

Limity kosztów usług rozwojowych:

  • 1 godzina usługi szkoleniowej – 45 zł
  • 1 godzina usługi doradczej – 90 zł
  • Egzamin – bez limitu 

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców