Województwo opolskie

Alokacja: 6 500 000,00 euro

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:     

 • mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł    
 • małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł     
 • średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł 

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.  Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 

80% – MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych, tj. branże:

 • Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • Chemiczna
 • Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • Maszynowa i elektromaszynowa
 • Metalowa i metalurgiczna
 • Paliwowo-energetyczna
 • Rolno-spożywcza
 • Transport i logistyka
 • Usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • Usługi turystyczne