Województwo podkarpackie

Alokacja: 20 690 400,00zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikro – 16 000, 00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 40 000, 00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 80 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik powyżej 50 roku życia,
 2. na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach, (ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane)
 3. usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.