Województwo podlaskie

Alokacja: 21 970 000,00zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł 

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 10 000, 00 zł 

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł 

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  • 50% dla wszystkich przedsiębiorców 

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80% uzyskują:

  • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, link https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/IS/
  • pracownicy powyżej 50 roku życia
  • pracownicy o niskich kwalifikacjach (ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane)