Województwo warmińsko-mazurskie

Alokacja: 67 109 519,48zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł

Sposób dystrybucji: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

  • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
  • przedsiębiorcy obejmujący wsparciem w pierwszej kolejności pracowników o niskich kwalifikacjach (nie wyższe niż ISCED3, ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane) i pracowników powyżej 50 roku życia
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania  nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności  wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)