Województwo wielkopolskie

Alokacja na konkurs: 54 792 798,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: subregion poznański 50 000 zł, pozostałe 100 000,00 zł 

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: subregion poznański 3000 zł, pozostałe 5 000,00 zł 

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 

  • mikroprzedsiębiorstwa – 80% 
  • małe przedsiębiorstwa – 70% 
  • średnie przedsiębiorstwa – 50% 

Preferencyjny poziom dofinansowania: +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80%     

  • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, link    http://www.ecdf.pl/sites/default/files/wykaz_preferencji_pkd_wielkopolska.pdf
  • pracownicy powyżej 50 roku życia
  • pracownicy o niskich kwalifikacjach. nie wyższe niż ISCED3 (ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane)
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)