Województwo zachodniopomorskie

Alokacja na konkurs: 54 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo, na 1 umowę (kolejną umowę można podpisać po rozliczeniu poprzedniej) :

  • mikroprzedsiębiorstwa – 15 000,00 zł
  • małe przedsiębiorstwa – 75 000,00 zł
  • średnie przedsiębiorstwa – 400 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

70%

  1. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)
  2. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER

80 %

  1. pracownicy powyżej 50 roku życia;
  2. pracownika o niskich kwalifikacjach, nie wyższe niż ISCED3 (ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane)
  3. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje; wykaz PKD http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/wp-content/uploads/2017/09/Wykaz_PKD_Inteligentne_Specjalizacje.pdf ;
  4. przedsiębiorcy ze Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim; wykaz gmin należących do SSW http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/wp-content/uploads/2017/09/Gminy_w_SSW.pdf