Metody szkoleniowe

Nasze zajęcia prowadzone są w formie warsztatowo-treningowej. Podstawowe treści przekazywane są w formie mini-wykładu lub prezentacji. Zasadniczą część szkolenia stanowią zadania i ćwiczenia praktyczne realizowane grupowo lub indywidualnie, testy umożliwiające diagnozę kompetencji, symulacje, gry, dyskusje oraz analizy przypadków dostosowane do tematyki szkolenia.

Cykl Kolba

W naszej pracy korzystamy z najefektywniejszych metod na rynku, popartych wieloletnimi badaniami i odznaczających się wysoką skutecznością. Jedną z takich metod jest Model Uczenia się przez Doświadczenie (ang. Experiential Learning Model), częściej nazywany od imienia swojego współtwórcy i propagatora Cyklem Kolba. Model ten, zgodnie z nazwą, koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu teorii i zdobytych umiejętności poprzez ich doświadczanie, obserwację, wyciąganie konstruktywnych wniosków i weryfikację. Dobrze obrazuje to graficzny zapis cyklu:

Skuteczność tej metody polega na tym, że korzystający z niej weryfikuje na bieżąco dane zagadnienie, wyciągając wnioski i zdobywając wiedzę poprzez aktywne uczestniczenie w procesie uczenia się. Można to porównać do nauki reakcji chemicznej. Graficzny zapis reagujących ze sobą substancji często może wydać się nam czymś niezwykle skomplikowanym i niezrozumiałym, tym samym zniechęcając nas do studiowania i utrudniając zapamiętywanie. Jeśli jednak tę samą reakcję będziemy mogli obserwować na przykładzie doświadczenia, na własne oczy widząc cały proces i w nim uczestnicząc, to lepiej zrozumiemy i zapamiętamy jej sens i istotę. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie pozyskanej wiedzy oraz umiejętności w praktyce, tak aby służyły naszym celom i potrzebom. Powtarzanie całego procesu pozwala nam utrwalić oraz ulepszyć pożądane cechy, w dynamiczny i efektywny sposób przyczyniając się do naszego rozwoju w procesie przyswajania nowych zdolności. Jednakże, nawet jeśli już wiemy na czym polega proces uczenia się przez doświadczenie, często mamy problem by efektywnie z niego korzystać. Tutaj z pomocą przychodzą nasi doświadczeni i zaprawieni w boju trenerzy, którzy w przystępny i skuteczny sposób wytłumaczą jak z tej metody świadomie korzystać, by uzyskiwać korzyści 🙂

Human Performance Improvement

Human Performance Improvement (HPI), czyli rozwój efektywności pracowników, to metoda polegająca na identyfikacji i rozwiązywaniu problemów oraz podnoszeniu wydajności personelu. Korzystając z rozwiniętych narzędzi pozwala ona wskazać istotne czynniki, które są barierą w osiąganiu lepszych wyników, a następnie usprawnić je lub wyeliminować, osiągając dzięki temu oczekiwane rezultaty. Bardzo często problemy te są niezauważalne gołym okiem, dlatego nasi trenerzy korzystają w trakcie szkoleń z zaawansowanych, a przede wszystkim sprawdzonych narzędzi analitycznych. Takim narzędziem jest HPI, które pozwala dokładnie zdiagnozować przyczynę danego problemu, a także błyskawicznie znaleźć odpowiednie rozwiązanie. A wszystko po to, aby oczekiwania i rezultaty stały się jednym i tym samym, znacząco przyczyniając się do lepszego, bardziej wydajnego funkcjonowania firmy.

close

Zawalcz o lepsze jutro Twojej firmy!

Już nigdy nie przegap nowinek ze świata szkoleń, biznesu oraz psychologii.

Na poczętek naszej drogi zachęcamy do zapisu na Newsletter: